News Item: CONSFĂTUIRILE PROFESORILOR DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE - anul școlar 2018-2019
(Category: Misc)
Posted by victorg
16 Sep 2018 - 06:33


pdf_ico.png Consfătuirile profesorilor de Științe socio-umane - anul școlar 2018-2019

pdf_ico.png OMEN 3220 - Strcutura anului școlar 2018-2019
xcel.png Catalogul manualelor şcolare valabile în învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019
pdf_ico.png ORDIN privind modificarea Anexei nr. 1 a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolareThis news item is from Ştiinţe socio-umane - Bucureşti
( http://www.socio-umane.ro/news.php?extend.234 )