News Item: Olimpiada de științe socio-umane – etapa pe școală
(Category: Misc)
Posted by victorg
27 Nov 2018 - 08:31


warning.png Referitor la organizarea și desfășurarea Olimpiadei naționale de Științe socio-umane, în anul școlar 2018-2019, etapa pe școală, prin prezenta, facem următoarele precizări:  
1.   în lipsa Regulamentului specific al olimpiadei, la nivelul unităților de învățământ preuniversitar din București, se amână orice demersuri/activități privind organizarea și desfășurarea etapei pe școala a olimpiadei de socio-umane;  
2.   toate informațiile menite să asigure organizarea și desfășurarea în bune condiții a olimpiadei de socio-umane – etapa pe școală, vor fi aduse la cunoștința celor interesați/implicați, respectiv a cadrelor didactice și a elevilor, prin postare pe www.socio-umane.ro și prin adresele transmise către unitățile de învățământ. 

pdf_ico.png Adresa ISMB privind etapa pe scoala olimpiada socio-umane 2018This news item is from Ştiinţe socio-umane - Bucureşti
( http://www.socio-umane.ro/news.php?extend.245 )