News Item: COMPETIŢII ŞCOLARE
(Category: Misc)
Posted by victorg
25 Jan 2019 - 16:13


pdf_ico.png Regulament specific de organizare şi desfăşurare a Olimpiadei de ştiinţe socio-umane - 2019

pdf_ico.gif ORDIN nr. 3015/2019 pentru modificarea și completarea anexei nr.1 a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, cu modificările ulterioare
pdf_ico.gif ORDIN nr. 4203/2018 privind modificarea Anexei nr. 1 a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare
This news item is from Ştiinţe socio-umane - Bucureşti
( http://www.socio-umane.ro/news.php?extend.249 )