News Item: Concursul Național ”Democraţie si tolerantă”
(Category: Misc)
Posted by victorg
05 Apr 2019 - 18:05


Referitor la raportarea situaţiei privind echipajele care s-au calificat pentru participarea la etapa sectoarelor municipiului Bucureşti a Concursului Naţional ”Democraţie şi toleranţă”, în anul şcolar 2018-2019, prin prezenta, facem următoarele precizări:
- Raportarea se va face către inspectorul şcolar de specialitate şi către profesorii metodişti desemnaţi;
- În atenţia inspectorului şcolar de specialitate se vor înainta următoarele:
  • Copia deciziei de constituire a comisiei,
  • Tabelul cu echipajele calificate, asumat de către unitatea de învăţământ, prin ştampila unităţii şi semnătura directorului,
  • Subiectul dat la proba teoretică a concursului şi baremul de evaluare şi notare aferent TERMEN: 12 aprilie 2019, ora 12.00 (camera 22 - ISMB)
Profesorii metodişti desemnaţi vor transmite tabelele excel, în format editabil (a se vedea modelul de tabel, transmis prin Adresa ISMB cu nr. 3341 din data de 13.02.2019, postat şi pe site-ul www.socio-umane.ro) TERMEN: 10 aprilie 2019.This news item is from Ştiinţe socio-umane - Bucureşti
( http://www.socio-umane.ro/news.php?extend.258 )