News Item: Program de masterat profesional complementar
(Category: Misc)
Posted by victorg
10 Jul 2013 - 13:04


Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Facultăţii de Economie, Academia de Studii Economice din Bucureşti, organizează începând cu anul universitar 2013-2014, un program de masterat profesional complementar acreditat - "Economia şi conducerea organizaţiilor educaţionale".

Programul masteral se adreseză cadrelor didactice din învățământul preuniversitar care doresc să se perfecţioneze în domeniul managementului educaţional în vederea ocupării unei funcţii de conducere/îndrumare/control în învăţământul preuniversitar, cadrelor didactice din învățământul universitar care doresc să se perfecţioneze în domeniul managementului educaţional în vederea ocupării unei funcţii de conducere în învăţământul universitar, absolvenților de învățământ universitar (cu diplomă de licență) care doresc să se formeze în domeniul managementului educaţional în vederea ocupării unei funcţii de conducere/îndrumare/control într-o organizație educațională.

Perioada de înscriere
este 27-29 iulie 2013, sala 2116, clădirea Virgil Madgearu, din Calea Dorobanţilor nr.15-17, iar examenul de admitere se va desfăşura în data de 2 august 2013. Detalii suplimentare se pot obţine accesând site-urile: www.ase.ro şi www.dppd.ase.ro


pdf_ico.png Pliant prezentareThis news item is from Ştiinţe socio-umane - Bucureşti
( http://www.socio-umane.ro/news.php?extend.37 )