Ştiinţe socio-umane - Bucureşti
 
http://e107.org
CONSFĂTUIRILE PROFESORILOR DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE 2019
Posted on 13 Sep 2019 - 07:04 by victorg  


13 septembrie 2019, Colegiul Național ”Matei Basarb”

1. ANALIZA ACTIVITĂȚII ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019
  • Examenul de bacalaureat național 2019
  • Inspecția școlară în anul școlar 2018-2019

2. PRECIZĂRI METODOLOGICE PENTRU ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020
  • Structura anului școlar 2019-2020
  • Repere metodologice (Planuri cadru și Programe școlare)
  • Planificarea și proiectarea activităților didactice de predare-învățare-evaluare (planificarea calendaristică, proiectarea unității de învățare, documentele catedrei, mapa profesorului de specialitate, Calendarul competițiilor școlare, adrese utile)
3. PROIECTE/PARTENERIATE

4. DIVERSE


Read or post comments - 0 LAN_NEWS_24 printer friendly

You must be logged in to make comments on this site - please log in, or if you are not registered click here to signup