Ştiinţe socio-umane - Bucureşti
 
http://e107.org
Anul şcolar 2013-2014
Posted on 11 Sep 2013 - 05:23 by victorg  

pdf_ico.gif Ordin nr. 3818/03.06.2013 privind structura anului şcolar 2013 – 2014

pdf_ico.png Notificarea nr. 45669 privind predarea disciplinelor socio-umane

sublink.pngPrecizări privind învăţământul profesional cu durata de doi ani

xcel.png Catalogul manualelor şcolare valabile pentru anul scolar 2013-2014

NOU 2013 - Curriculum la decizia şcolii pentru învățământul primar, oferta naţională stiinţe socio-umane

Programa şcolară pentru disciplina opţională Educație pentru societate, OMEN 4887 / 26.08.2013 (Socio-umane, Curriculum la decizia şcolii pentru învăţământul  primar)

Programa şcolară pentru disciplina opţională Filosofie pentru copii, OMEN 4887 / 26.08.2013 (Socio-umane, Curriculum la decizia şcolii pentru învăţământul  primar)

Programa şcolară pentru disciplina opţională Educație Financiară, OMEN 4887 / 26.08.2013 (Socio-umane, Curriculum la decizia şcolii pentru învăţământul  primar)
Nota: Programa şcolară pentru disciplina opţională Educație Financiară, aprobată prin OMEN 4887 / 26.08.2013,  reprezintă o formă revizuită a programei şcolare pentru  disciplina Educaţie financiară, aprobată prin OMECTS 5817/06.12.2010

Clasa pregătitoare - Educaţie pentru societate-1-2 ore/săptămână, (programă aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3656/29.03.2012, nu mai este valabilă

Pentru învăţământul primar , clasele  a III-a şi a IV-a programele şcolare sunt nemodificate
Pentru învăţământul liceal, cu excepţia modificărilor din anul şcolar 2009-2010  ale  programei la disciplina  logică, argumentare şi comunicare, restul programelor nu au suferit  modificări


Read or post comments - 0 LAN_NEWS_24 printer friendly

You must be logged in to make comments on this site - please log in, or if you are not registered click here to signup