Ştiinţe socio-umane - Bucureşti
 
http://e107.org
Programul ”PROIECT: CETĂȚEANUL”
Posted on 15 Nov 2017 - 19:18 by victorg  


warning.png Pentru fiecare dintre dele două categorii de cadre didactice (debutanși și avansați), la nivelul fiecărui sector, înscrierile se vor face prin contactarea profesorilor metodiști.


Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
SESIUNE DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE
Posted on 15 Nov 2017 - 20:53 by victorg  

Sesiune de comunicări științifice la nivel de municipiu. Colegiul Național ,,Emil Racoviță” are plăcerea de a vă invita să participați la sesiunea de comunicări cu tema ,,Comunicarea didactică”( editia a III-a)  ce se va desfășura în data de 15. 12.2017 (locație: C.N.,,Emil Racoviță”, cabinetul de istorie, în intervalul orar 10.00-12.00). Tema din acest an este ,,Competente psiho-relationale ale profesorului in comunicarea cu elevii”.
Profesorii si elevii  care doresc să participe sunt rugați să se înscrie pe adresa de e-mail a profesorului coordonator (op_dana@yahoo.com) până la data de 05.12.2017.Pentru orice informație suplimentară este valabilă adresa de e-mail de mai sus. Menționăm faptul că vor fi eliberate diplome profesorilor si elevilor participanți la lucrările sesiunii. (Profesor organizator, Oprea Daniela-Mariana)Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Bacalaureat 2018
Posted on 02 Nov 2017 - 16:01 by victorg  Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Precizari privind obtinerea gradelor didactice
Posted on 01 Oct 2017 - 18:28 by victorg  Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Consfături științe socio-umane septembrie 2017
Posted on 01 Oct 2017 - 11:29 by victorg  Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Programul activităților metodico-științifice pe municipiu 2017-2018
Posted on 01 Oct 2017 - 11:21 by victorg  Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Concursuri scolare pentru științe socio-umane 2017-2018
Posted on 01 Oct 2017 - 11:15 by victorg  Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Perfecționare
Posted on 23 Sep 2017 - 09:12 by victorg  


  • METODOLOGIE-CADRU de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ
  • Anexa 1. FIŞĂ DE ÎNSCRIERE la examenul naţional de definitivare în învăţământ
  • Anexa 2. FIŞA DE EVALUARE 1 a activităţii didactice  în cadrul  inspecţiei de specialitate la clasă
  • Anexa 3. PROCES-VERBAL pentru  inspecţie de specialitate


Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Conferinţă cu participare internaţională
Posted on 18 Sep 2017 - 08:19 by victorg  

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, prin Institutul de Istorie şi Studii Cantemiriene, în colaborare cu partenerii săi din ţară şi străinătate vă invită la cea de-a şaptea ediţie a conferinţei cu participare internaţională dedicată operei marelui prinţ cărturar Dimitrie Cantemir intitulată „Opera lui Dimitrie Cantemir – fundament al realizării statului unitar român”, care va avea loc în perioada 23-25 noiembrie 2017. Înscrierea la conferinţă se face pe baza Talonului de participare ataşat la adresele de contact:  brincoveanu.camelia@yahoo.com şi cercetare.ucdc@yahoo.ro, până la data limită de 15 noiembrie 2017.  

Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Bacalaureat 2018
Posted on 14 Sep 2017 - 20:41 by victorg  

Examenul național de Bacalaureat 2018 se desfăşoară în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat - 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de Bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare), şi cu prevederile ordinului de ministru atașat. 


Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Manuale școlare 2017-2018
Posted on 12 Sep 2017 - 19:51 by victorg  Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Compendiu introductiv pentru gimnaziu
Posted on 12 Sep 2017 - 13:53 by victorg  Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Baza de date științe socio-umane 2017 - 2018
Posted on 11 Sep 2017 - 20:36 by victorg  
Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
CURRICULUM
Posted on 11 Sep 2017 - 20:15 by victorg  Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Consfătuirile anuale ale profesorilor de științe socio-umane
Posted on 11 Sep 2017 - 20:10 by victorg  

În data de 15 septembrie 2017, începând cu ora 10.00, în sala de festivități a Colegiului Național ”Matei Basarab” din sectorul 3, București,  se desfășoară Consfătuirile anuale ale profesorilor de științe socio-umane.

Ordinea de zi va cuprinde: - Intervenții ale invitaților; - Analiza activității pe anul școlar 2016-2017; - Prezentarea cadrului metodologic și a celui curricular pentru științele socio-umane; - Prezentarea noului curriculum la gimnaziu - clasa a V-a, pentru anul școlar în curs; - Aspecte/probleme organizatorice pentru noul an școlar 2017-2018.

Este obligatorie prezența tuturor cadrelor didactice care predau științe socio-umane la gimnaziu (Educație socială-Gândire critică și drepturile copilului, Cultură civică la clasele a VII-a și a VIII-a) și la liceu (Logică, argumentare și comunicare, Psihologie, Educație antreprenorială, Economie, Sociologie, Filosofie, Studii sociale, Economie aplicată).  

Inspector școlar pentru Științe socio-umane,
Prof. Adrian-Gabriel HORVAT 


Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Go to page  [1] 2 3 ... 11 12 13